Автоматична система збору інформації від МПРЗА МПП "АНІГЕР"

Опис

Автоматична система збору інформації (АСЗІ) призначена для збору даних від мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та автоматики (МПРЗА). Номенклатура пристроїв, що підключаються до системи, визначається стандартними протоколами передачі даних, які підтримують пристрої. Дана система працює цілодобово та забезпечує безперервний збір та обробку технологічної інформації від МПРЗА. Основні дані, що отримує система — інформація про спрацьовування МПРЗА, параметри пошкоджень, осцилограми аварійних подій; другорядні дані — внутрішні події пристроїв та виміри, що заведені на МПРЗА. Система веде протоколювання всіх подій та забезпечує архівування одержаної інформації. Отримані дані знаходяться на сервері системи, звідки їх можна одержати в необхідному місці для аналізу технологічних процесів та дій оперативного персоналу. Відсутність клієнтської частини програмного забезпечення АСЗІ дозволяє користувачам мати доступ до всіх даних через простий веб-інтерфейс. Клієнти підключаються до системи з будь-якої точки в мережі згідно політики безпеки та доступу. Їм доступні дані з осцилограм, подій та вимірів МПРЗА. При цьому користувачі не можуть нічого змінити в конфігурації терміналів, тому що мають доступ тільки із зовнішньої по відношенню до АСЗІ мережі.

Програмне забезпечення АСЗІ містить в собі операційну систему серверної частини Microsoft Windows Server, реляційну систему управління базами даних MS SQL Server, а також комплекс спеціалізованого програмного забезпечення у складі програми збору та аналізу даних від МПРЗА RelayDriver та програми синхронізації внутрішнього годинника терміналів МПРЗА SNTP Server.

За допомогою даного комплексу ПЗ АСЗІ виконує задачі:

одночасного, незалежного та паралельного збору даних з усіх МПРЗА, що підтримують стандартні міжнародні протоколи зв’язку (як послідовні, так і мережеві);
зберігання в базі даних поточної та аварійної інформації з усіх МПРЗА;
фільтрації отриманих даних та доступу до цієї інформації з будь-якого робочого місця, що знаходится у відповідній мережі, з усіх рівнів за технологією «клієнт-сервер»;
синхронізації внутрішніх годинників усіх МПРЗА з точністю, регламентованою протоколом обміну.