Система WAMS МПП "АНІГЕР"

Опис

Система WAMS «Регіна Ч» призначена для:

 • моніторингу в реальному часі режимних параметрів роботи енергосистем, стійкості, коливань, поточних значень кутів та частоти, режимів роботи основних механізмів АЕС, в тому числі ГЦН, при пуску, роботі та гальмуванні агрегатів, стану засобів регулювання напруги;
 • вимірювання сили, напруги, потужності, фази та частоти змінного струму;
 • автоматичної реєстрації ненормальних режимів роботи;
 • зберігання в пам'яті результатів вимірювань;
 • програмної обробки вимірювальної інформації, виведення її у вигляді цифрових масивів та текстових повідомлень, графіків і таблиць на монітор та друк, а також передачі її на будь-які рівні з прив'язкою до сигналів точного часу, які отримують від GPS приймача.

Система може використовуватись для контролю електричних параметрів іншими користувачами в різних галузях, в тому числі, в складі інформаційно-вимірювальних та комплексів керування.

Технічні характеристики реєстратора «Регіна Ч»

Кількість аналогових входів до 32-х
Кількість вхідних дискретних сигналів до 224-х
Діапазон вхідних сигналів від ТС (діючі значення): 0,25 ÷ 10 А при Iн=5 А
0,02 ÷ 2 А при Iн=1 А
Діапазон вхідних сигналів від ТН (діючі значення): 1 ÷ 200 В
Межі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні кута зсуву фаз 0,1°
Межі допустимої абсолютної похибки синхронізації часу системи «Регіна Ч» ± 1 мкс
Межі допустимої абсолютної похибки вимірювання частоти ± 0,001 Гц на періоді сигналу частотою 50 Гц
Клас точності системи «Регіна Ч» при вимірюванні сили струму й напруги змінного струму − 0,2
активної й реактивної потужностей – 0,5

Критерії запису аварійної інформації до архіву:

 • швидкість зміни частоти фазної напруги перевищує уставку із діапазону 0,001÷2 Гц/с з кроком 0,001 Гц/с;
 • діюче значення будь-якої з фазних напруг виходить за межі уставки в діапазоні до 200 %.

Тривалість архівних записів:

 • час запису параметрів доаварійного режиму – 100 с;
 • аварійний процес – до 1000 с;
 • не менш 100 записів аварійного процесу;
 • безперервний запис протягом 360 годин в режимі самописця (циклічний архів).

Вид і кількість параметрів, що записуються до архіву, налаштовуються файлом конфігурації.

Система «Регіна Ч» обладнана апаратурою для передачі виміряних та розрахованих значень по виділеному чи комутованому каналу зв'язку. Всі виміряні та розраховані значення передаються за запитом або в реальному часі за протоколами IEC 60870-5-104 та ІЕЕЕ С37.118.

Електровимірювальний реєструвальний прилад «Регіна Ч» пройшов державні контрольні випробування в ДП «Укрметртестстандарт» і включений в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки України.

WAMS