Система моніторингу елегазових вимикачів МПП "АНІГЕР"

Опис

Система моніторингу параметрів елегазових вимикачів (МПЕВ) призначена для контролю стану високовольтних вимикачів з метою визначення поточних параметрів та прогнозованого розрахунку основних технологічних величин.

З впровадженням системи підвищується якість обслуговування елегазових вимикачів, встановлених в основній мережі ОЕС України, що веде до більш надійної роботи обладнання. Реалізація функцій прогнозування дозволяє вчасно запобігти несправностям вимикачів. Аналіз кожного вимкнення струму короткого замикання вимикачем, отримання достовірних даних про часові параметри при роботі вимикача та про величину вимкненого струму КЗ дозволяє в автоматичному режимі розрахувати залишковий комутаційний ресурс вимикача. Порівняння з попередніми вимкненнями надає можливість відслідкувати динаміку швидкості комутаційної операції та визначити необхідність проведення ремонтних робіт.

Комплекс МПЕВ має двохрівневу структуру. Нижній рівень утворюють шафи у навісному виконанні з пристроями вводу аналогових та дискретних сигналів, розподілених на об’єкті. Число шаф визначається кількістю елегазових вимикачів. Верхній рівень утворює обчислювальний модуль, який виконує функції аналізу (розрахунку) параметрів з усіх шаф моніторингу та видачі інформації до SCADA системи.

Шафи моніторингу та обчислювальний модуль з’єднуються оптичними лініями зв’язку.

Пристрої МПЕВ призначені для роботи в умовах підстанції високої напруги і виконують функції збору, обробки та зберігання інформації. Кола сигналізації, кола струму ТС вимикача, виходи датчиків переміщення траверси, датчиків густини та температури елегазу приєднуються до блоків МПЕВ.

Шафа моніторингу елегазових вимикачів розташована на території ВРП безпосередньо біля центральної шафи керування вимикачем. Конструктив виконаний на базі промислової шафи у навісному виконанні з підведенням зовнішніх кіл через нижні кабельні гермовводи.

Система моніторингу параметрів високовольтних елегазових вимикачів надає інформацію в режимі реального часу та за запитом.

Постійний контроль параметрів елегазових вимикачів в реальному часі виконаний з дискретністю оновлення інформації 1,0 с:

  • контроль положення вимикача;
  • контроль ковзного контакту;
  • контроль зниження тиску елегазу;
  • контроль готовності приводу;
  • контроль часу готовності приводу;
  • вимірювання густини та температури газової суміші з аналізом тренду (SF6 та СН4);
  • вимірювання температури в шафі моніторингу, шафі приводу, довкілля;
  • розрахунок кількості комутаційних операцій в нормальних та аварійних режимах.

Після виконання кожної комутаційної операції проводиться збір інформації та її оцінювання. Інформація про операцію реєструється, зберігається в пам’яті і за запитом передається на верхній рівень.

Основні параметри, які фіксуються при записі осцилограм:

струм вимкнення вимикачем
швидкість переміщення контактів вимикача
максимальний (пусковий) струм роботи електричного двигуна заряду пружини
час роботи електричного двигуна заряду пружини
контроль роботи котушки ВМК/ВИМК (електромагніта)
наявність напруги оперативного струму

Система здійснює постійний контроль параметрів вимикачів та блоків МПЕВ. При виникненні аварійної ситуації черговий персонал отримує інформацію про розвиток та характер аварійних процесів. Відбувається накопичення даних про аварійні події, архів яких доступний користувачу для перегляду. Оперативні та архівні дані системи доступні користувачам на вищих ієрархічних рівнях загальної системи моніторингу.