Автоматизована система управління підстанцією МПП "АНІГЕР"

Опис

АСУ ТП енергооб’єкту від МПП «АНІГЕР» — повнофункціональний комплекс моніторингу та повністю дубльована система управління. Це принципово новий об’єктно-орієнтований підхід до розробки АСУ ТП, в якому реалізована сукупність засобів та методів, що забезпечують різке скорочення затрат праці і підвищення надійності створюваної системи.

Основні переваги системи:

Легкість в роботі
простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
можливість керування усіма комутаційними апаратами об’єкту з врахуванням оперативних блокувань
оперативний контроль електричної схеми
автоматичне ведення журналів перемикань, подій, аварій
оперативний контроль припустимості операції та інформації, що вводиться
повнофункціональний навчальний курс та докладний довідковий матеріал
повна самодіагностика усіх компонентів системи
запам’ятовування усіх індивідуальних налаштувань
контекстна довідка та спливаючі підказки
Єдине середовище розробки АСУ ТП дозволяє:
вирішувати проблеми програмного стикування різних пристроїв системи та суміжних модулів
створювати розподілені за пристроями алгоритми контролю, керування та блокування
мати доступ з будь-якого робочого місця до всієї інформації, що є в системі, у відповідності до наданих повноважень
Відкритість та дотримання стандартів забезпечує:
взаємодію з іншими програмами та системами за допомогою сучасних технологій (OPC, OLE, DCOM, ActiveX, OLE DB, ODBC тощо)
підтримку протоколів стандартів IEC
використання в операторському інтерфейсі документів будь-якого типу та обмін даними з ними
необмежене розширення функціональності продуктами сторонніх розробників
відкриті інтерфейси для створення користувачем будь-яких базових елементів

Підсистеми АСУ ТП реалізовані МПП «АНІГЕР» на ПС 750 кВ «Київська», ПС 750 кВ «Каховська», ПС 330 кВ «Пічна», ПС 110 кВ «Олімпійська» та ПС 110 кВ «Таврія»:

  • автоматизована система диспетчерського керування на базі MicroSCADA фірми ABB;
  • автоматизована система збору даних від МПРЗА;
  • система реєстрації аварійних подій;
  • система моніторингу перехідних режимів;
  • система передачі даних на верхні ієрархічні рівні;
  • автоматизована система контролю ізоляції високовольтних вводів під напругою;
  • система моніторингу елегазових вимикачів;
  • система моніторингу власних потреб підстанції;
  • автоматизована система формування диспетчерської звітності та оперативної документації;
  • система технологічного та відеоспостереження.

SCADA