ІДК Регіна МПП "АНІГЕР"

Опис

Інформаційно-діагностичний комплекс «Регіна» призначений для реєстрації аналогових та дискретних сигналів, аналізу розвитку аварійних ситуацій, оцінки функціонування пристроїв релейного захисту та автоматики, визначення місця пошкодження при коротких замиканнях на лініях електропередачі, визначення залишкового ресурсу високовольтних вимикачів, побудови добової відомості режимів, проведення фазового та гармонічного аналізу синусоїдальних сигналів, виділення симетричних складових в трифазних мережах змінної напруги, виведення інформації у вигляді текстових повідомлень, графіків і таблиць на екран дисплею і на друк, а також передачі зареєстрованої та обробленої інформації на будь-які вищі рівні керування.

ІДК «Регіна» сертифікований відповідними органами в Україні і в Республіці Білорусь, а також включений в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки України та Республіки Білорусь.

На різних об'єктах України, Республіки Білорусь, Молдови, Азербайджану і Казахстану експлуатується понад 1200 реєстраторів.

Підприємство-виробник МПП «АНІГЕР» сертифіковане на відповідність вимогам міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2015, отримало сертифікати від німецького органу сертифікації DQS і від Національного Агентства Акредитації України (НААУ).

Базовим елементом інформаційно-діагностичного комплексу «Регіна» є реєстратор аналогових та дискретних сигналів. Реєстратор фіксує електричні сигнали змінного та постійного струму, змінної та постійної напруги, а також дискретні сигнали типу «сухий контакт» або потенційні. Живлення кожного реєстратора здійснюється напругою 220 В змінного та/або постійного струму.


Технічні характеристики реєстратора

Кількість аналогових входів до 32
Кількість дискретних входів 224, 448, 672
Частота дискретизації 1000 - 5000 Гц
Тривалість реєстрації однієї події не обмежена
Кількість подій, що реєструються не обмежена
Тривалість реєстрації доаварійного режиму (замовник може задавати довільну тривалість реєстрації доаварійного режиму) як правило, 200 мс

МПП «АНІГЕР» виготовляє вимірювальні перетворювачі для вводу в реєстратор аналогових сигналів струму та напруги в широкому діапазоні.

Реєстратор фіксує два типи подій:

 • аварійна подія. В цьому випадку файл аварії містить інформацію про аналогові та дискретні сигнали;
 • спрацьовування. Файл аварії містить тільки інформацію про дискретні сигнали

Існує можливість задавати два типи уставок: звичайні та комплексні.

Звичайні уставки:

 • за збільшенням;
 • за зменшенням;
 • за виходом за діапазон;
 • за швидкістю зміни сигналу.

Комплексні уставки поєднують поміж собою звичайні уставки за схемою «І». Можливо задавати одночасно звичайні та комплексні уставки, які поміж собою працюють за схемою «АБО».


Програма відображення виконує наступні функції:

автоматичне виведення експрес-інформації про аварію;
швидкий пошук в архіві необхідного файлу аварійної інформації;
вимірювання кутів між синусоїдальними сигналами;
гармонічний аналіз аналогових сигналів;
вимірювання часових інтервалів між будь-якими точками осцилограми з відображенням виміряних значень на моніторі і в друкованому виді;
внесення додаткової пояснювальної інформації користувача у дані, що відображаються;
формування розрахованих за довільною формулою сигналів за допомогою вбудованого транслятора формул на основі записаних аналогових сигналів;
перетворення всього файлу аварійної події чи його вибраної частини в формат COMTRADE;
перетворення всього файлу аварійної події чи його вибраної частини в спеціальний текстовий формат для використання в електронних таблицях;
відображення даних нормального режиму;
відображення поточної мнемосхеми об'єкта;
визначення відстані до місця пошкодження при коротких замиканнях на лініях електропередачі з врахуванням неоднорідностей лінії, впливу відпайок та взаємоіндукції з лініями, що проходять в одних коридорах з контрольованою лінією;
передача зареєстрованої інформації на вищі рівні керування.

В програмне забезпечення за додатковим замовленням входить OPC-сервер. Він призначений для передачі інформації, яка отримана від ІДК «Регіна», іншим програмам, що не входять до складу ІДК. Такою програмою може бути будь-який OPC-клієнт, зокрема більшість SCADA-систем. Також OPC-сервер ІДК «Регіна» має додаткову можливість генерувати дані для WEB-сервера.

При впровадженні ІДК «Регіна» МПП «АНІГЕР» виконує наступні роботи:

 • розробка проекту прив'язки реєстраторів;
 • виготовлення реєстраторів із стандартними діапазонами вимірювань або у відповідності до побажань замовника;
 • монтаж і наладка реєстраторів;
 • поставка і наладка програмного забезпечення;
 • навчання персоналу замовника;
 • виконання гарантійного та післягарантійного обслуговування.